Εμπορικό και Βιομηχανικό
Επιμελητήριο Λευκωσίας

Γρίβα Διγενή 38 & Δεληγιώργη 3
1066 Λευκωσία
Κύπρος

Τηλ.: +357 22889600
Φαξ: +357 22667433
E-mail: reception@ncci.org.cy
Website: www.ncci.org.cy