Η υπηρεσία πιστοποίησης μέσω της σφραγίδας Infocredit Group (ICG) θα παρέχεται δωρεάν στα μέλη της πλατφόρμας από την Infocredit Group στα πλαίσια της συμφωνίας που έχει με το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Λευκωσίας (ΕΒΕΛ). Καμία επιχείρηση δεν θα μπορεί να γίνει μέλος της πλατφόρμας εάν προηγουμένως δεν έχει εγκριθεί από την Infocredit Group και να έχει την σφραγίδα «VERIFIED».

Η χρήση της σφραγίδας της ICG υποδεικνύει ότι η εταιρεία είναι πιστοποιημένη και ότι όλες οι πληροφορίες που την αφορούν έχουν επαληθευτεί από το ΕΒΕΛ μέσω της Infocredit Group.

Σκοπός της σφραγίδας είναι η προώθηση μεγαλύτερης διαφάνειας σε συναλλαγές μέσω διαδικτύου καθώς και την πιο αξιόπιστη παρουσία των κυπριακών εταιρειών στο εξωτερικό.

Πλεονεκτήματα για την εταιρεία:

  • Η εταιρεία πιστοποιείται από το ΕΒΕΛ και την Infocredit Group ότι είναι εγγεγραμμένη στα επίσημα μητρώα του κράτους και δραστηριοποιείται.
  • Προωθεί την εμπιστοσύνη μεταξύ της εταιρείας και των συνεργατών της / επισκεπτών της ιστοσελίδας της.