Οι εξαγωγές και γενικά η εξωστρέφεια των επιχειρήσεων και η διεθνοποίηση είναι πολύ σημαντικές γι’αυτό απαιτούνται εργαλεία στήριξης αυτών των προσπαθειών όπως είναι αυτή η πλατφόρμα. Οι επιχειρήσεις που εγγράφονται στην πλατφόρμα αυτή θα αποτελούν μέρος μια οργανωμένης και συστηματικής προσπάθειας για διεθνή προβολή των κυπριακών βιομηχανικών προϊόντων με τη χρήση τεχνολογίας.

Μέσα από την πλατφόρμα θα μπορούν οι ξένοι αγοραστές/πελάτες αλλά και προμηθευτές/διανομείς να βρίσκουν πληροφορίες για κυπριακές βιομηχανίες και προϊόντα.

Πρόσθετα δίνεται η ευκαιρία στους κύπριους εξαγωγείς όπως μέσα από την πλατφόρμα (Αρχίστε Εξαγωγές) να έχουν πρόσβαση σε εργαλεία που θα τους υποβοηθηθούν στις προσπάθειες τους για εξαγωγές.

Για να συμμετάσχει κάποια εταιρεία στην πλατφόρμα θα πρέπει να είναι μέλος. Ως εκ τούτου πρέπει να προχωρήσει στην εγγραφή καταχωρώντας τα στοιχεία της επιχείρησης και αποδεχόμενη τους σχετικούς όρους και προϋποθέσεις. Στην πλατφόρμα θα γίνονται αποδεκτά ως μέλη μόνο επιχειρήσεις που έχουν τη δυνατότητα για ουσιαστικές εξαγωγές και θα έχουν πιστοποιηθεί με το ICG seal.

Μόλις η επιχείρηση εγκριθεί από το διαχειριστή και καταβάλει τη σχετική συνδρομή τότε θα μπορεί να προχωρήσει στην καταχώρηση των ολοκληρωμένων στοιχείων για την εταιρεία και τα προϊόντα που επιθυμεί να προωθήσει.