Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Λευκωσίας (ΕΒΕ Λευκωσίας) ιδρύθηκε το 1952 και είναι ομοσπονδιακά συνδεδεμένο με το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (ΚΕΒΕ).

Το ΕΒΕ Λευκωσίας πέρασε από διάφορα στάδια ανάπτυξης και αναμόρφωσης για να καταλήξει στη σημερινή του δομή ως μια πετυχημένη μορφή οργάνωσης για την εκπροσώπηση του επιχειρηματικού κόσμου της Λευκωσίας. Είναι ιδιωτικός μη κερδοσκοπικός οργανισμός, οικονομικά ανεξάρτητος με 20μελές Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο εκλέγεται από τα μέλη του Επιμελητηρίου. Το ΕΒΕ Λευκωσίας εκπροσωπείται στο διοικητικό Συμβούλιο του ΚΕΒΕ μέσω εκλελεγμένων αντιπροσώπων.

Σε αντίθεση με τις πλείστες χώρες στις οποίες η ένταξη στα Επιμελητήρια είναι υποχρεωτική, στην Κύπρο η ένταξη στα Επιμελητήρια είναι προαιρετική. Οι υπηρεσίες που προσφέρουν καλύπτουν ολόκληρο το φάσμα της επιχειρηματικής δραστηριότητας και οι πλείστες σημαντικές εταιρείες εγγράφονται μέλη. Τούτο τεκμηριώνεται και από το γεγονός ότι μεγάλος αριθμός κυπριακών και διεθνών δραστηριοτήτων εταιρείες είναι εγγεγραμμένες στη δύναμη του Επιμελητηρίου Λευκωσίας.

Το ΕΒΕ Λευκωσίας μεριμνά στην προώθηση της οικονομίας, κοινωνικής και πολιτιστικής ανάπτυξης της πόλης και επαρχίας Λευκωσίας. Στηρίζει με πρωτοβουλίες του την επιχειρηματικότητα, την ανάπτυξης και ενθαρρύνει τις επιχειρήσεις μέλη του στην κατεύθυνση της καινοτομίας και της εξωστρέφειας.