Το ΕΒΕ Λευκωσίας αντιλαμβανόμενο τη σημασία των εξαγωγών και γενικά της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων και της διεθνοποίησης ανέλαβε την πρωτοβουλία για τη δημιουργία αυτής της ηλεκτρονικής/ψηφιακής πλατφόρμας για να στηρίξει τις προσπάθειες των επιχειρήσεων για εξαγωγές.

Αποτελεί μια οργανωμένη και συστηματική προσπάθεια για διεθνή προβολή των κυπριακών βιομηχανικών προϊόντων με τη χρήση τεχνολογίας.

Μέσα από την πλατφόρμα θα μπορούν οι ξένοι αγοραστές/πελάτες αλλά και προμηθευτές/διανομείς να βρίσκουν πληροφορίες για κυπριακές βιομηχανίες και προϊόντα.

Πρόσθετα θα δίνεται η ευκαιρία στους κύπριους εξαγωγείς όπως μέσα από την πλατφόρμα έχουν πρόσβαση σε εργαλεία που θα τους βοηθήσουν στην προσπάθεια για εξαγωγές.