Η Κύπρος είναι στο σταυροδρόμι τριών Ηπείρων και από τα βάθη των αιώνων αποτελούσε εμπορικό κέντρο της περιοχής.

Στην Κύπρο κυριαρχούν τα Μεσογειακά χαρακτηριστικά και τα φυσικά προϊόντα, η πίστη στην παράδοση και στην οικογένεια, η ιστορία και μυθολογία αλλά και στην ποιότητα, τον υγιεινό τρόπο ζωής και στις ανθρώπινες αξίες.

Γι’αυτά ακριβώς τα χαρακτηριστικά οι κυπριακές επιχειρήσεις αποτελούν ένα αξιόπιστο συνεργάτη και επιχειρηματικό εταίρο.